Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Rekisterinpitäjänä toimii Holmet Oy (”Holmet”)
Keskikankaantie 27, 15860 Hollola
Y-tunnus: 1923888-7

2. Rekisterin nimi
Holmet Oy:n työntekijä-, toimittaja- ja asiakasrekisteri.

3. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Jukka Ahonen
Tuotantojohtaja
Holmet Oy
Keskikankaantie 27
15860 Hollola
jukka.ahonen@holmet.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoitus on edistää sekä tukea myyntiä, tuotantoa, markkinointia ja ylläpitää työ- sekä asiakassuhteita.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Kaikki Holmetin työntekijärekisterin tiedot ovat peräisin työntekijältä itseltään.
Asiakkaiden ja toimittajien tiedot ovat peräisin sähköposteista, kotisivuiltaan tai muualta, minne asiakkaat ja toimittajat ovat itse päivittäneet tietonsa.
6. Rekisterin sisältö
Rekistereissä käsitellään seuraavia tietoja:
Holmetin työntekijöistä: nimi, osoitetiedot, henkilötunnus, tilinumero, palkkatiedot, veroprosentit, työpätevyydet ja sairauksien sekä lomien pituudet, ajankohdat, että syyt.
Holmetin asiakkaista ja toimittajista: nimi, sähköposti, puhelinnumero, yritys ja yrityksen tiedot.

7. Tietojen luovuttaminen
Työntekijöiden tietoja luovutetaan ainoastaan tarvittaessa kolmansille osapuolille työn turvallisuuden ja työntekijöiden hyvinvoinnin edistämisessä.
Asiakkaiden ja toimittajien yhteystietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille tarvittaessa.

8. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n ja/tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojaus
Sähköisesti käsiteltävät tiedot säilytetään yksityisillä asemilla, salasanojen, palomuurien ja muun teknisen turvan suojaamana. Manuaalisesti säilytettävät tiedot säilytetään tiloissa, joihin ainoastaan asianmukaisilla on pääsy.
Henkilötietoihin on pääsy ainoastaan Holmetin työntekijöillä, joiden työnkuvaan nämä tiedot kuuluvat.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tarkastaa omat tietonsa ja tarvittaessa oikaista ja täydentää tietojaan. Jos rekisteröity haluaa omat tietonsa, on hänen lähetettävä kirjallinen pyyntö rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä tarkastaa tarvittaessa rekisteröidyn henkilöllisyyden ja välittää tiedot hänelle 1 kk kuluessa.